Javni poziv
JAVNI POZIV za prodaju teretnog vozila u vlasništvu Vodovod d.o.o., Brinje

    Na temelju Odluke o prodaji vozila putem pisanih ponuda, Klasa: 325-01/19-01/02, Ur.br:2125/73-19-01/02. od