Vodovod d.o.o.
Adresa: Frankopanska 35, 53260 Brinje
OIB: 67230419986
IBAN:HR6323400091110016170
Vodovod d.o.o. osnovan je 1993.godine. Bavimo se vodoopskrbom područja općine Brinje što obuhvaća 358,20 km² i 4108 stanovnika raspoređenih u 12 naselja. Vodu crpimo sa dva prirodna izvora smještena u našoj općini, Maljkovac i Žižići, a potom ju dopremamo u kućanstva pomoću šest vodosprema koje naši tehničari svakodnevno obilaze te kontroliraju njihovu funkcionalnost i kvalitetu vode.
Direktor Vodovod d.o.o. je Ruža Blažanin, bacc.oec.
 Kontakt:
 E-mail: info@vodovod-brinje.hrr
 Telefon: 053 700 336
         Ured direktora
         Telefon: 053 700 336