Vodovod Brinje

Obavijest o produženju roka za dostavu ponuda u postupku javne nabave “Izgradnja vodoopskrbne mreže zaselka Gornja Jelvica” 14.05.2024.

Sukladno postavljenim pitanjima i uvaženim prijedlozima gospodarskih subjekata temeljem članka 240. Zakona o javnoj nabavi (NN  120/16114/22) Dokumentacija o nabavi je korigirana, a rok za dostavu ponuda produžen je do 24.05.2024. godine do 11:00 sati.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi u postupku javne nabave za predmet nabave Izgradnja vodnoopskrbne mreže zaselka Gornja Jelvica i sve detaljnije informacije dostupne su na sljedećem linku:

https://eojn.hr/tender-ca/7558

Podijeli:

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

Pogledajte

Ostale Objave

Slijedite Nas

Najnovije informacije o radu naše službe saznajte putem društvenih mreža