Vodovod Brinje

Poništenje Javnog poziva

VODOVOD D.O.O.

Frankopanska 35,

Brinje,

OIB 67230419986

Tel/fax 053 700 336, mob 098 405 643

Klasa: 325-01/23-01/12

Ur.br: 3811-23-02

Brinje, 01.07.2023.

ODLUKA

O poništenju za: 1. JAVNI POZIV za prodaju radnog stroja u vlasništvu Vodovod d.o.o. Brinje

1.

Dana 01.07.2023. donosi se odluka o poništenju Javnog poziva za prodaju radnog stroja Klasa:325-01/23-01/12, Ur.br: 3811-23-02 od 27.06.2023.

2.

Sve dosad zaprimljene ponude bit će vraćene neotvorene ponuditeljima.

3.

Sve uplate pologa od 300 € koji su dosad uplaćeni kao jamstvo za ozbiljnost ponude bit će vraćene ponuditelju.

Obrazloženje:

Došlo je do promjena okolnosti koje su dovele do odluke o prodaji radnog stroja te će se isti zadržati u vlasništvu poduzeća.

Direktor:

Ruža Blažanin

 

 

 

Podijeli:

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

Pogledajte

Ostale Objave

Slijedite Nas

Najnovije informacije o radu naše službe saznajte putem društvenih mreža