Vodovod Brinje

Postupanje s internim instalacijama

Djelatnost javne vodoopskrbe i odvodnje uključuje prava i obveze javnog isporučitelja i korisnika usluge koje su definirane važećim zakonskim propisima i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Vodovod d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga nadležna je za održavanje i popravak javnog dijela vodoopskrbne mreže te se isto obavlja na teret javnog isporučitelja.

Kada se radi o kvaru na internom dijelu instalacije, korisnik je dužan sanirati kvar. Nadležnost nad internom instalacijom definirana je Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, člankom 10.:

Svi vodoopskrbni priključci i vodomjeri na tim priključcima, kao i kanalizacijski priključci,ugovorom o izvedbi se prenose u osnovna sredstva isporučitelja usluge bez obzira o čijem sutrošku izvedeni, a time isporučitelj preuzima na sebe dužnost njihova održavanja o svom trošku.Interne vodomjere održava isporučitelj, ali ne održava internu vodovodnu instalaciju iza glavnogvodomjera i ne odgovara za štete nastale na internoj vodovodnoj instalaciji.

Vodovod d.o.o. obračun isporučenih vodnih usluga vrši u skladu sa očitanim ili procjenjenim stanjem na vodomjeru te nije dužna izvršiti otpis dugovanja koje je nastalo kao posljedica povećane potrošnje uslijed kvara na internom dijelu instalacija.

Preventivne mjere protiv smrzavanja internih instalacija

Kako ne bi došlo do mogućeg smrzavanja vode na priključnim vodovima prema potrošaču (pucanje stakla vodomjera, spojne cijevi i dr.), potrebno je voditi računa o sljedećem:

> Potrošači moraju voditi računa da instalacije ne ostavljaju na dulje vrijeme (odlazak na put) bez nadzora u stanju napunjenosti sustava vodom bez protoka kako bi se na internim instalacijama spriječilo smrzavanje vode.

> Postoji mogućnost zaleđivanja internih vodovodnih instalacija, ako nisu ugrađene na propisanoj dubini i ako u vrtnim slavinama koje su montirane iznad vodomjernog okna nije ispuštena voda. U uvjetima niskih temperatura poželjno je da potrošač vrši redovan pregled vodomjernog okna, osigura da je poklopac zatvoren, a u slučaju ekstremno niskih temperatura potrebno je zaštititi instalacije unutar vodomjernog okna zaštitnim sredstvima (priručna: deke, tkanina ili propisane: staklena vuna i sl.)

> Potrebno je pripaziti da se vodomjeri ne smrznu te da ne dođe do pucanja stakla na brojilu na priključnim vodovima u podrumskim prostorijama koje nisu grijane, posebno u prostorima koje imaju nezaštićene otvore (razbijene podrumske prozore)

> Potrošači koji imaju vodomjerne ormariće u vanjskim zidovima objekata trebaju iste pregledati i po mogućnosti zaštititi vodomjere od smrzavanja (naročito ako grijači elementi unutar ormarića ne rade ili nisu ugrađeni)

Slučajeve puknuća na priključnim vodovima ili vodomjeru potrošači mogu dojaviti dežurnom centru vodoopskrbe.

Značajna mogućnost zaleđivanja vode na vodoopskrbnoj mreži ne postoji. Vanjska mreža vodoopskrbe (pod nadležnošću isporučitelja usluge vodoopskrbe) projektira se i izvodi na način da se spriječi mirovanje vode, odnosno osigura njen stalan protok, a prilikom izvođenja vodovodne cijevi se polažu na za to propisnu dubinu unutar tla gdje su temperature značajno više od temperature atmosfere. Bojazan za isporuku vode građanima ne postoji, budući da unutar mreže postoji stalan protok vode, a cijevi su projektirane i polažu se dovoljno duboko tako da se izbjegne opasnost od smrzavanja vode.

MOLIMO SVE KORISNIKE USLUGA DA VODE BRIGU O INTERNIM INSTALACIJAMA KAKO NE BI DOLAZILO DO POVEĆANE POTROŠNJE VODE USLIJED KVAROVA.

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Slijedite Nas

Najnovije informacije o radu naše službe saznajte putem društvenih mreža