> E-mail: info@vodovod-brinje.hr
> Tel/Faks: 053 700 336
> Adresa: Frankopanska 35, 53260 Brinje
> Dojava stanja vodomjera, reklamacije i ostale informacije (u radnom vremenu 07-15h): 053 700 336
> Hitne intervencije (0-24h): 098 405 643
URED DIREKTORA
Direktor Ruža Blažanin, bacc.oec
Telefon/Faks 053 700 336
Mob 098 405 643
E-mail vodovod-brinje@gs.t-com.hr, rblazanin@gmail.com
Računovodstvena služba i služba općih poslova
Kontakt osoba Anđelka Rajković
Telefon/Faks 053 700 336
Mob 098 701 6828
E-mail vodovod@zg.t-com.hr
Tehnička služba
Tehničar Vinko Borić
Mob 098 405 643
Tehničar Robert Petrak
Mob 099 197 5858