Prava i obveze potrošača

[html css=”margin-bottom:34px;” typography=”Text {font-family: Calibri; font-size:18px;}”]

> Isporučitelj usluge dužan je održavati sustav opskrbe pitkom vodom u stanju funkcionalne ispravnosti osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu korisnicima sukladno članku 15. ovih Općih uvjeta.

> Isporučitelj usluge dužan je pod istim uvjetima priključiti na vodoopskrbu svakog korisnika usluge koji podnese zahtjev i priloži pravovaljane isprave za priključenje na vodoopskrbu i ako su za to stvorene tehničke mogućnosti.

> Isporučitelj usluge može korisniku obustaviti isporuku usluge samo u slučajevima propisanim ovim Općim uvjetima.

> U slučaju planiranog prekida isporuke vode isporučitelj usluge je dužan obavijestiti korisnika usluge najkasnije 24 sata prije prekida isporuke vode putem sredstava javnog priopćavanja.

> U slučajevima hitnih popravaka kvara na mreži i sličnih intervencija koje nisu planirane obavijestiti se može neposredno prije obustave isporuke vode.
[/html]