> Isporučitelj usluge dužan je održavati sustav opskrbe pitkom vodom u stanju funkcionalne ispravnosti osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu korisnicima sukladno članku 15. ovih Općih uvjeta.
> Isporučitelj usluge dužan je pod istim uvjetima priključiti na vodoopskrbu svakog korisnika usluge koji podnese zahtjev i priloži pravovaljane isprave za priključenje na vodoopskrbu i ako su za to stvorene tehničke mogućnosti.
> Isporučitelj usluge može korisniku obustaviti isporuku usluge samo u slučajevima propisanim ovim Općim uvjetima.
> U slučaju planiranog prekida isporuke vode isporučitelj usluge je dužan obavijestiti korisnika usluge najkasnije 24 sata prije prekida isporuke vode putem sredstava javnog priopćavanja.
> U slučajevima hitnih popravaka kvara na mreži i sličnih intervencija koje nisu planirane obavijestiti se može neposredno prije obustave isporuke vode.