Vodovod Brinje

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG CJEVOVODA IZVOR MALJKOVAC-BRINJE DO KIPA TE DIJELA MREŽE U NASELJU BRINJE

Slijedite Nas

Najnovije informacije o radu naše službe saznajte putem društvenih mreža