Vodovod Brinje

ZAKLJUČAK O DAVANJU PREDHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU CIJENE ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA GRAĐEVINSKE PROJEKTE I VEZANU DOKUMENTACIJU I IZLAZAK NA TEREN

Slijedite Nas

Najnovije informacije o radu naše službe saznajte putem društvenih mreža