Vodovod Brinje

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

OBAVIJEST

Obavještavaju se građani Brinja i Križpolja, svi koji koriste vodu s izvora Žižići da će dana 05.07.2023. biti prekinuta vodoopskrba na cijelom području od 8

Više »

Poništenje Javnog poziva

VODOVOD D.O.O. Frankopanska 35, Brinje, OIB 67230419986 Tel/fax 053 700 336, mob 098 405 643 Klasa: 325-01/23-01/12 Ur.br: 3811-23-02 Brinje, 01.07.2023. ODLUKA O poništenju za:

Više »

Slijedite Nas

Najnovije informacije o radu naše službe saznajte putem društvenih mreža