Na temelju Odluke o prodaji vozila putem pisanih ponuda, Klasa: 325-01/19-01/02, Ur.br:2125/73-19-01/02. od 08.02.2019. objavljuje se

JAVNI POZIV : PREDMET PRODAJE RABLJENO TERETNO VOZILO.pdf