Vodovod Brinje

JAVNI POZIV – za prodaju rabljenog vozila Renault

VODOVOD D.O.O. , Frankopanska 35, Brinje, OIB: 67230419986

Tel/fax 053 700 336, mob 098 405 643, e-mail rblazanin@gmail.com

Klasa: 325-01/18-01/35
Ur.br:2125/73-18-01/02

Brinje, 06.11.2018.

JAVNI POZIV za prodaju teretnog vozila u vlasništvu Vodovod d.o.o., Brinje:

Na temelju Odluke o prodaji vozila putem pisanih ponuda, Klasa: 325-01/18-01/35, Ur.br:2125/73-18-01/01. od 05.11.18. objavljuje se

JAVNI POZIV – ZA PRODAJU RABLJENOG VOZILA RENAULT

Podijeli:

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

Pogledajte

Ostale Objave

Slijedite Nas

Najnovije informacije o radu naše službe saznajte putem društvenih mreža