Vodovod Brinje

JAVNI POZIV – za prodaju rabljenog radnog vozila za vatrogasne potrebe

 

VODOVOD D.O.O. Frankopanska 35, Brinje OIB: 67230419986

Tel/fax 053 700 336, mob 098 405 643, e-mail rblazanin@gmail.com

Klasa: 325-01/18-01/20
Ur.br:2125/73-18-01/04

Brinje, 06.11.2018.

JAVNI POZIV za prodaju teretnog vozila u vlasništvu Vodovod d.o.o., Brinje:

Na temelju Odluke o prodaji vozila putem pisanih ponuda, Klasa: 325-01/18-01/20, Ur.br:2125/73-18-01/03. od 05.11.18. objavljuje se

JAVNI POZIV – za prodaju rabljenog radnog vozila za vatrogasne potrebe.docx

Podijeli:

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

Pogledajte

Ostale Objave

Slijedite Nas

Najnovije informacije o radu naše službe saznajte putem društvenih mreža