POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE, Nabava uređaja za detekciju gubitaka vode-traženje kvarova na vodovodnoj mreži

Evidencijski broj nabave: 22-2020.
Datum objave na internetskim stranicama 22.10.2020.

IZMJENA DOKUMENTACIJE

Mijenja se točka 2.7, umjesto: Garantni list s garancijom za ispravnost uređaja najmanje 36 mjeseci je obvezan uz uređaj, sada glasi Garantni list s garancijom za ispravnost uređaja najmanje 12 mjeseci je obvezan uz uređaj.
Mijenja se točka 5. St 2. Umjesto: Najmanje tri potvrde naručitelja o isporuci istih ili sličnih proizvoda-uređaja, sada glasi popis isporučenih predmeta –uređaja iste vrste za tri ili više poslovnih subjekata.

Ovlaštena osoba naručitelja:
Direktor:

Ruža Blažanin, bacc.oec