Vodovod Brinje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA -IZMJENA – UREĐAJA ZA DETEKCIJU GUBITAKA VODE – TRAŽENJE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE, Nabava uređaja za detekciju gubitaka vode-traženje kvarova na vodovodnoj mreži

Evidencijski broj nabave: 22-2020.
Datum objave na internetskim stranicama 22.10.2020.

IZMJENA DOKUMENTACIJE

Mijenja se točka 2.7, umjesto: Garantni list s garancijom za ispravnost uređaja najmanje 36 mjeseci je obvezan uz uređaj, sada glasi Garantni list s garancijom za ispravnost uređaja najmanje 12 mjeseci je obvezan uz uređaj.
Mijenja se točka 5. St 2. Umjesto: Najmanje tri potvrde naručitelja o isporuci istih ili sličnih proizvoda-uređaja, sada glasi popis isporučenih predmeta –uređaja iste vrste za tri ili više poslovnih subjekata.

Ovlaštena osoba naručitelja:
Direktor:

Ruža Blažanin, bacc.oec

Podijeli:

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

Pogledajte

Ostale Objave

Slijedite Nas

Najnovije informacije o radu naše službe saznajte putem društvenih mreža