Izjave o (ne) postopjanju sukoba interesa u smislu čl. 76 ZJN