4. Provodenje mjerenja protoka i tlaka Brinje_final