19-06-10 Odluka za naknadu uvođenja novog korisnika