VODOVOD BRINJE

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG CJEVOVODA IZVOR MALJKOVAC-BRINJE DO KIPA, TE DIJELA MREŽE U NASELJU BRINJE